Προσφορά Ανακαίνισης Μπάνιου & Κουζίνας 4.400€

Φθινοπωρινή προσφορά Ανακαίνισης! Μπάνιο Αποξήλωση παλιών ειδών υγιεινής Αποξήλωση παλιών πλακιδίων Συλλογή και αποκομιδή προϊόντων αποξήλωσης Νέα υδραυλική εγκατάσταση, ύδρευσης – αποχέτευσης Τοπική επισκευή και προετοιμασία επιφανειών για την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων Κατασκευή ντουζιέρας κτιστής Προμήθεια και τοποθέτηση νέας λεκάνης με καζανάκι δύο ροών Προμήθεια και τοποθέτηση σετ επίπλου…